Březen 2012

MMS- zásady používání

24. března 2012 v 21:02 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid

Zásady pro používání MMS

Zásady pro používání MMS
Jim Humble ve své knize uvádí následující:

MMS- Protokoly a dávkování

24. března 2012 v 20:59 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid
.........................................................................................
Popis postupů a doporučení z knihy jima Humbla zveřejněné zde se souhlasem majitele autorských práv Jima Humbla pro ČR a SR.

MMS- Použití (část 2)

24. března 2012 v 20:59 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid

Tato druhá část je rozdělena z důvodu omezení počtu znaků v jednotlivých článcích.


MMS- Postupy, použití (část 1)

24. března 2012 v 20:55 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid

Seznam nemocí a postupů použití MMS


MMS- Příprava

24. března 2012 v 20:49 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid

Příprava MMS

MMS je zázračným přípravkem pro Vaše zdraví.

Jim V. Humble doporučuje tuto přípravu MMS:

Jeho příprava je jednoduchá a rychlá.

MMS- Vysvětlení účinnosti MMS

24. března 2012 v 20:45 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid

Vysvětlení účinnosti MMS

Mechanismus Biocidního účinku Chlordioxidu - MMS

Pan Humble popisuje účinky Chlordioxidu, který vzniká smísením MMS a 10% roztoku kyseliny citronové takto:
"MMS smíchaný s odpovídajícím množstvím 10% roztoku kyseliny citronové vytváří plyn, který se jmenuje Chlordioxid. bacterianuked3Chlordioxid je látka s velmi silnými oxidačními účinky, tzv. akceptor elektronů. Chlordioxid nemá nic společného s chlorem !!!
Tedy - každá molekula Chlordioxidu se neustále snaží získat elektrony a doplnit tak svoji elektronovou strukturu.
Při styku bakteriálních buněk s chlordioxidem dochází k odtržení elektronu z bakteriální stěny čímž dojde k vytvoření praskliny a tím k narušení vnitřní rovnováhy buňky. Tímto porušením chlordioxid vnikne dovnitř mikroorganismu a naruší jeho metabolické funkce, na rozdíl od ostatních oxidačních činidel, které narušují jen povrch buňky. Reaguje s aminokyselinami, pozměňuje strukturu proteinů a tím i funkci enzymů, které řídí metabolické pochody v buňce.
Následně dochází k rychlému rozpadu patogenů. V lidském těle aktivovaný chlordioxid, namíchaný v přesném, Jimem Humblem doporučovaném poměru, reaguje pouze s patogenními mikroorganismy, které mají výrazně kyselejší povahu. Ničí spolehlivě bakterie, viry, plísně, rozpouští toxické látky v těle atd. Čtěte pozorně mou knihu, mechanismus účinnosti MMS je v této knize dopodrobana popsán.
Po vypití aktivovaného roztoku MMS dochází k tomu, že Chlordioxid je přes žaludeční a střevní stěny přijímán červenými krvinkami jako kyslík a je tedy roznášen do celého těla. Jakmile dojde ke kontaktu s nakaženou buňkou (nitrobuněčné infekce) či s volně "plujícími" bakteriemi či viry v krevním řečišti, dochází k jejich téměř okamžitému zničení odtržením několika elektronů z povrchu viru či buněčné membrány patogenu. Chlordioxid se vytváří dle nejnovějších poznatků zhruba 2 - 4 hodiny po vypití aktivovaného MMS."
-----------------------------------------------------------------------------------------


MMS

24. března 2012 v 20:39 | Naso |  MMS,VMS- Chlordioxid
MMS jako univerzální lék téměř na všechno. Jednotlivý text i obrázky jsou kopírovány z intetnetových stránek: http://www.emms.cz , které se mi zdají spracováním dané prolematiky nejobsáhlejší.


Wootz- Překlad z Aj odborná práce na historii Wootz

18. března 2012 v 21:14 | Naso |  Wootz
Překlad jedné odborné práce z Aj, onlouvám se za místy příšerný překlad, ale je to daleko lepší než to číst jako já přez google překladač. Celá odborná práce má cca 90stran v Anglickém jazyce: http://met.iisc.ernet.in/~rangu/text.pdf